Pressemeddelelse udsendt den 13. oktober 2017.

Den nye forberedende uddannelse, FGU, skal være et stærkt tilbud til de unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Men det er en ærgerlig misforståelse, at FGU skal erstatte tilbuddet om voksenuddannelse for alle under 25, mener VUC-sektoren, der peger på, at den nye uddannelse falder mellem to stole.

VUC-sektoren er tilfredse med, at der nu endelig er en politisk aftale om den nye FGU, men ærgrer sig over, at partierne ikke har lyttet til kritikken af et fast alderskriterium på 25 år:

”Vi støtter partiernes ønske om en god løsning for de unge, der har brug for en ekstra hånd i ryggen – enten på grund af misbrug, psykiske vanskeligheder eller noget tredje. Men vi anser det direkte forkert, at man designer en uddannelse til fx utilpassede 15-årige med svære vanskeligheder, og samtidig tvinger den ned over hovedet på alle de kursister under 25 år, der kan og vil selv,” siger Verner Rylander-Hansen, formand for Danske HF & VUC, og konkluderer:

”Aftalen efterlader alt for mange unge mellem to stole. Når vi ser på VUC’s kursister over 18 år, er langt de fleste målrettede, voksne mennesker. Jeg kan ikke se én eneste faglig eller social grund til, hvorfor man nu vil fjerne den mulighed for voksenuddannelse, som afklarede unge under 25 år har i dag.”

Dispensationer skal tage udgangspunkt i den enkelte kursist
Formand for VUC Bestyrelsesforeningen Per Skovgaard-Andersen deler bekymringerne, og håber, at de få dispensationsmuligheder i udspillet, vil kunne hjælpe de mange, der potentielt kan komme i klemme:

”De dispensationsmuligheder aftalen lægger op til er små skridt i den rigtige retning. Når man tager hf-enkeltfag på VUC, skal man selvfølgelig kunne tage almen voksenuddannelse der også – så man ikke skal forbi FGU. Det er fx afgørende i yderkantsområderne, hvor der er langt mellem skolerne. Men de dispensationer der er i aftalen, er langt fra nok til at hjælpe alle de mange unge, der kommer i klemme med et rigidt 25-årskriterium. Det er af stor betydning, at de mange, der er afklarede og på vej mod en erhvervsuddannelse, kan tage et hurtigt målrettet forberedende forløb på VUC. De har ikke brug for forsinkende omveje,” siger Per Skovgaard Andersen.

Lokale løsninger
Med aftalen skal der oprettes omkring 90 skoler, der organiseres i ca. 30 institutioner. VUC-sektoren har gennem forhandlingsforløbet peget på, at aftalen bør tage højde for, at der rundt omkring i landet er forskellige kursistgrundlag, eksisterende skoler og afstande. Per Skovgaard Andersen håber, at aftalen giver mulighed for lokale, fleksible løsninger:

”Kommunerne får en stor opgave med at få FGU’en til at løfte sig fra gulvet og blive en succes. Vi har allerede en tæt dialog med kommunerne mange steder, og vi vil som sektor naturligvis gå konstruktivt og ordentligt ind i arbejdet med at virksomhedsoverdrage medarbejdere og bygninger til de nye FGU’er. Vi håber, der er plads til, at man lokalt kan finde den rette løsning for, hvem der varetager de forskellige spor i FGU’en, hvor de er placeret, og hvad der ellers er nødvendigt for at give det bedste tilbud til de unge både på Nørrebro og i Nordjylland,” siger Per Skovgaard Andersen.

Indspil til Trepartsforhandlingerne
VUC-sektoren noterer sig desuden, at aftalepartierne er opmærksomme på, at den geografiske dækning af VUC-udbud, ikke mindst i landdistrikter, kan blive udtyndet af reformen. Det skal, understreger partierne bag FGU-aftalen, tænkes ind i en samlet plan for voksen- og efteruddannelsestilbuddene i hele landet som en væsentlig del af den kommende Trepartsaftale.

Støtte-pulje
VUC-sektoren bider mærke i, at der i aftalen bliver lagt op til, at der afsættes en pulje på 60 mio. kr., der skal kunne hjælpe såkaldte nødlidende institutioner.

”Det er jo i udgangspunktet godt, at partierne tager højde for, at så stor en reform af uddannelsessystemet naturligt giver nogle udfordringer for udbuddet på VUC’erne. Men 60 mio. kr. kan jo ikke råde bod på den situation, vi som sektor står over for,” siger Verner Rylander-Hansen og fortsætter:

”Uanset hvordan FGU’en lander, så skal alle voksne fremover have adgang til et voksenuddannelsestilbud i en rimelig afstand – for vi ved, at afstand alene kan stoppe mange i at søge uddannelsen. Trepartsforhandlingerne om voksen- og efteruddannelsessystemet viser tydeligt, at arbejdsmarkedet efterspørger medarbejdere, der uddanner sig gennem hele livet. Så vi skyder os selv i foden, hvis ikke vi har et fintmasket VUC-udbud i hele landet – også i de tyndtbefolkede områder.”

Sektoren glæder sig desuden over, at der med aftalen er skabt mulighed for, at voksne kursister på AVU, FVU og OBU kan få adgangtil SPS-støtte.

”Den ligestilling er meget positiv, og noget, vi har arbejdet for i mange år,” siger Verner Rylander-Hansen.