Danske HF & VUC

(Bestyrelserne)

Finanslovsaftale vil forlænge unges vej gennem uddannelsessystemet

Med regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsaftale kommer flere tusinde unge hvert år til at vinke farvel til eller udskyde deres drømmestudie – og kommer dermed til at virke som en bremse på vækst og udvikling.

Læs mere her.

Aftale for erhvervsuddannelser svækker tilbud til voksne

Det er positivt med en aftale der styrker erhvervsuddannelserne, men desværre vil aftalen svække VUC’s lokale muligheder for kompetenceudvikling til voksne.

Læs pressemeddelelsen her.

VUC: Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler

DEBAT: Der er ingen garanti for at samling af kursister over 25 år på erhvervsskoler giver flere elever på de trængte uddannelser. Til gengæld vil forslaget forringe samfundsvigtige tilbud om voksenuddannelse i de små byer og tyndt befolkede områder.

Læs debatindlægget her.

Ny fleksibel uddannelse for voksne

Behovet for almen voksen- og efteruddannelse har aldrig været større. Både for dem, som er på vej ind på arbejdsmarkedet og dem, som allerede er der.
Den teknologiske udvikling og kravet om konstant omstilling, udfordrer danske virksomheder og deres medarbejdere.

Det er baggrunden for at Danske HF & VUC – lederne og bestyrelserne – nu fremlægger et nyt udspil til en fornyelse af almen voksenuddannelse (avu).

Læs udspillet her.

 

Midlertidigt styre indsættes på VUC Syd

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ulla Koch på telefon 29 74 10 51.

Læs mere på UVM.dk

 

 

Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er en forening for bestyrelserne på landets VUC’er. Foreningen har 29 medlemmer. Foreningens formål er at varetage VUC bestyrelsernes fælles interesser om:

  • Vilkårene for VUC’ernes drift
  • VUC’ernes uddannelsesudbud
  • Vilkårene for bestyrelsernes arbejde
  • Andre områder, som medlemmerne ønsker, foreningen skal arbejde med/for.

Sammen med Foreningen Danske HF & VUC lægger Danske HF & VUC (Bestyrelserne) linjen for VUC’s overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter. Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har en valgt bestyrelse med en formand og en næstformand, som står for den løbende kontakt til presse, ministerium, myndigheder, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Vedtægter
Vedtægter pr. 11. april 2019

 

Bestyrelsen for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

 

Formand Ulla Winther Koch
VUC Vestsjælland Syd
Telefon: 29 74 10 51
E-mail: ullawintherkoch@gmail.com

Næstformand Asbjørn Christensen
VUC Holstebro-Lemvig-Struer
Telefon: 24 59 71 11
E-mail: ach@holstebro-vuc.dk

Bestyrelsesmedlem Knud Vestergaard Nielsen
TH Langs HF & VUC
Telefon: 25 32 15 09
E-mail: knvn@aabc.dk

Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen
HF & VUC FYN
Telefon: 20 86 79 60
E-mail: kristiangroenbaek@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Sonja Mikkelsen
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Telefon: 61 22 29 32
E-mail: sool@stofanet.dk