Danske HF & VUC

(Bestyrelserne)

Bestyrelsen fortsætter med samme bemanding efter generalforsamlingen

Kristian Grønbæk og Sonja Mikkelsen blev begge genvalgt til deres poster, da der den 15. april 2021 var generalforsamling i Danske HF & VUC (Bestyrelserne). Formand Ulla Koch fortalte efterfølgende om de vigtigste prioriteringer for det kommende år i bestyrelsen.

Den 15. april 2021 blev der afholdt generalforsamling i Danske HF & VUC (bestyrelserne). Igen i år blev generalforsamlingen afholdt online på grund af covid-19.

Kristian Grønbæk og Sonja Mikkelsen var begge på genvalg til deres poster som bestyrelsesmedlemmer, og det samme var Gunhild Olesen-Møller, der er suppleant. Alle tre blev genvalgt uden modkandidater.

Inden valget fortalte formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne) Ulla Koch om de vigtigste prioriteter for det kommende år i sin bestyrelsesberetning.

Først og fremmest vil bestyrelsen følge udviklingen i debatten om det statslige selveje tæt. Emnet har været oppe både i Børne- og Undervisningsministeriet og i medierne de seneste måneder. I forlængelse af det vil bestyrelsen også følge med i arbejdet i kommissionen for 2. generationsreformer, som så småt tager form. Her vil bestyrelsen arbejde for at blive hørt i forbindelse med relevante sager.

Udover de to vigtige emner nævnte Ulla Koch også udmøntningen af de forskellige puljer, som VUC’erne har fået del i, samarbejde med blandt andet Danske Professionshøjskoler og andre aktører og ordblindeområdet som vigtige prioriteter for bestyrelsen i det kommende år.

Til sidst nævnte Ulla Koch, at det har været vigtigt for bestyrelsesforeningen at styrke relationsarbejdet. Det har især været det tætte samarbejde med både departementet og STUK under Børne- og Undervisningsministeriet, der har været med til at sætte VUC-sektoren på landkortet. Det arbejde vil fortsætte.

Ulla Koch sluttede sin bestyrelsesberetning med at takke alle bestyrelsesmedlemmerne ude på skolerne for deres kæmpe arbejde det seneste år. Det har i den grad været et anderledes år med andre og til tider større udfordringer, men bestyrelsesmedlemmerne på skolerne har været en stor hjælp.

Efter årets generalforsamling består bestyrelsen for Danske HF & VUC (Bestyrelserne) af følgende:

Ulla Koch, formand

Kristian Grønbæk, næstformand

Jens Lauritzen, bestyrelsesmedlem

Sonja Mikkelsen, bestyrelsesmedlem

Knud Vestergaard Nielsen, bestyrelsesmedlem

Gunhild Olesen-Møller, 1. suppleant

Anette Nicolaisen, 2. suppleant

Danske HF & VUC (bestyrelserne) kommer med bemærkninger til udkast til strategi for finansiel risikostyring

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er kommet med bemærkninger til udkast til strategi for finansiel risikostyring. 

Bemærkningerne kan læses her.

Danske HF & VUC undrer sig over udeladelse i forslag om særskilt vederlæggelse

Danske HF & VUC (Lederne og Bestyrelserne) er kommet med et fælles svar til høring over udkast til bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse for bestyrelsesmedlemmer under Børne- og Undervisningsministeriets område.

De to foreninger undrer sig over, at man ikke ved samme lejlighed har valgt at kigge nærmere på niveauet for honoraret for bestyrelsesmedlemmer for de øvrige sektorer, herunder VUC-sektoren, da der de senere år er sket en professionalisering af bestyrelsernes arbejde, ligesom man også ser det på erhvervsskolerne, der er omfattet af forslaget.

I kan læse hele høringssvaret her.

Uddannelsesformænd: Selvejet er ikke skyld i konkurrencen om eleverne

Den 10. februar 2021 bragte Altinget Uddannelse et indlæg skrevet af Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne), Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og otte andre uddannelsesformænd. 

I debatindlægget forklarer uddannelsesformændene, at selvejet ikke er skyld i konkurrencen om eleverne, men derimod en styrke, der er med til at skabe samarbejde på tværs af skolerne. 

Det nuværende taxametersystem er til gengæld en stor del af forklaringen på konkurrencen, og uddannelsesformændene opfordrer i indlægget politikerne til at gentænke taxametersystemet, så vi kan komme konkurrencen til livs. 

I kan læse debatindlægget her.

 

VUC: Vi står klar til at hjælpe kursister, virksomheder og medarbejdere med konsekvenserne af corona-epidemien

Lukningen af store dele af samfundet i de næste 14 dage som følge af spredning af corona-virus, herunder samtlige uddannelsesinstitutioner, er en alvorlig situation for Danmark. I VUC-sektoren står vi klar med fjernundervisning, der hjælper vores kursister samt virksomheder og deres medarbejdere med efteruddannelse og opkvalificering.

“Vi bakker naturligvis fuldt op om regeringens tiltag i forhold til at håndtere corona-virus. Det er nødvendigt at vi gør alt hvad vi kan for at få styr på situationen. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker over hvordan vi kan mindske de store konsekvenser som kursisterne på vores institutioner og virksomhederne og deres medarbejdere oplever”, siger Ulla Koch, formand for bestyrelsesforeningen i Danske HF & VUC.

”Vi vil gerne opfordre til, at virksomhederne og deres medarbejdere overvejer muligheden for at bruge den kommende periode til efteruddannelse og opkvalificering. Virksomhederne får mulighed for at fastholde medarbejdere og styrke deres faglige kompetencer. Samtidig kan det give både faglig og personlig udvikling for den enkelte medarbejder” siger Ulla Koch videre.

”På VUC har vi rigtig gode erfaringer med at udbyde fjernundervisning. Derfor tilbyder vi nu én indgang for virksomheder og medarbejdere, der gerne vil udnytte den her svære situation til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Samtidig er vi til glæde for vores kursister klar til at omlægge en stor del af vores ordinære undervisning til fjernundervisning, så kursisterne kan fortsætte deres uddannelsesforløb uændret” siger Pernille Brøndum, der er formand for Danske HF & VUC.

Virksomheder og beskæftigede kan gå ind på www.vuc-erhverv.dk og se mulighederne for efteruddannelse gennem fjernundervisning på VUC-området.

For spørgsmål kontakt: Michael Fjeldsted, Chef for VUC ERHVERV, 23992823 / mfj@vuc-erhverv.dk 

 

Information om corona (COVID-19)

I Bestyrelsesforeningen for Danske HF & VUC følger vi tæt udviklingen i coronavirus (COVID-19) og i myndighedernes anbefalinger.

For yderligere information henviser vi til Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside: 

Information til undervisningssektoren om coronavirus/covid-19

Samt www.coronasmitte.dk

Ny fleksibel uddannelse for voksne

Behovet for almen voksen- og efteruddannelse har aldrig været større. Både for dem, som er på vej ind på arbejdsmarkedet og dem, som allerede er der.
Den teknologiske udvikling og kravet om konstant omstilling, udfordrer danske virksomheder og deres medarbejdere.

Det er baggrunden for at Danske HF & VUC – lederne og bestyrelserne – nu fremlægger et nyt udspil til en fornyelse af almen voksenuddannelse (avu).

Læs udspillet her.

 

 

Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er en forening for bestyrelserne på landets VUC’er. Foreningen har 29 medlemmer. Foreningens formål er at varetage VUC bestyrelsernes fælles interesser om:

  • Vilkårene for VUC’ernes drift
  • VUC’ernes uddannelsesudbud
  • Vilkårene for bestyrelsernes arbejde
  • Andre områder, som medlemmerne ønsker, foreningen skal arbejde med/for.

Sammen med Foreningen Danske HF & VUC lægger Danske HF & VUC (Bestyrelserne) linjen for VUC’s overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter. Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har en valgt bestyrelse med en formand og en næstformand, som står for den løbende kontakt til presse, ministerium, myndigheder, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Vedtægter
Vedtægter pr. 11. april 2019

 

Bestyrelsen for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

 

Formand Ulla Winther Koch
HF & VUC Klar
Telefon: 29 74 10 51
E-mail: ullawintherkoch@gmail.com

Næstformand Kristian Grønbæk Andersen
HF & VUC FYN
Telefon: 20 86 79 60
E-mail: kristiangroenbaek@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Jens Lauritzen
HF & VUC Nord
Telefon: 20 92 32 70
E-mail: lau@vesthimmerland.dk

Bestyrelsesmedlem Knud Vestergaard Nielsen
TH Langs HF & VUC
Telefon: 25 32 15 09
E-mail: knvn@aabc.dk

Bestyrelsesmedlem Sonja Mikkelsen
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Telefon: 61 22 29 32
E-mail: sonja.mikkelsen55@gmail.com