Danske HF & VUC

(Bestyrelserne)

VUC: Vi står klar til at hjælpe kursister, virksomheder og medarbejdere med konsekvenserne af corona-epidemien

Lukningen af store dele af samfundet i de næste 14 dage som følge af spredning af corona-virus, herunder samtlige uddannelsesinstitutioner, er en alvorlig situation for Danmark. I VUC-sektoren står vi klar med fjernundervisning, der hjælper vores kursister samt virksomheder og deres medarbejdere med efteruddannelse og opkvalificering.

“Vi bakker naturligvis fuldt op om regeringens tiltag i forhold til at håndtere corona-virus. Det er nødvendigt at vi gør alt hvad vi kan for at få styr på situationen. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker over hvordan vi kan mindske de store konsekvenser som kursisterne på vores institutioner og virksomhederne og deres medarbejdere oplever”, siger Ulla Koch, formand for bestyrelsesforeningen i Danske HF & VUC.

”Vi vil gerne opfordre til, at virksomhederne og deres medarbejdere overvejer muligheden for at bruge den kommende periode til efteruddannelse og opkvalificering. Virksomhederne får mulighed for at fastholde medarbejdere og styrke deres faglige kompetencer. Samtidig kan det give både faglig og personlig udvikling for den enkelte medarbejder” siger Ulla Koch videre.

”På VUC har vi rigtig gode erfaringer med at udbyde fjernundervisning. Derfor tilbyder vi nu én indgang for virksomheder og medarbejdere, der gerne vil udnytte den her svære situation til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Samtidig er vi til glæde for vores kursister klar til at omlægge en stor del af vores ordinære undervisning til fjernundervisning, så kursisterne kan fortsætte deres uddannelsesforløb uændret” siger Pernille Brøndum, der er formand for Danske HF & VUC.

Virksomheder og beskæftigede kan gå ind på www.vuc-erhverv.dk og se mulighederne for efteruddannelse gennem fjernundervisning på VUC-området.

For spørgsmål kontakt: Michael Fjeldsted, Chef for VUC Erhverv, 23992823 / mfj@vucfyn.dk

 

 

 

 

Information om corona (COVID-19)

I Bestyrelsesforeningen for Danske HF & VUC følger vi tæt udviklingen i coronavirus (COVID-19) og i myndighedernes anbefalinger.

For yderligere information henviser vi til Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside: 

Information til undervisningssektoren om coronavirus/covid-19

Samt www.coronasmitte.dk

Finanslovsaftale vil forlænge unges vej gennem uddannelsessystemet

Med regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsaftale kommer flere tusinde unge hvert år til at vinke farvel til eller udskyde deres drømmestudie – og kommer dermed til at virke som en bremse på vækst og udvikling.

Læs mere her.

Aftale for erhvervsuddannelser svækker tilbud til voksne

Det er positivt med en aftale der styrker erhvervsuddannelserne, men desværre vil aftalen svække VUC’s lokale muligheder for kompetenceudvikling til voksne.

Læs pressemeddelelsen her.

VUC: Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler

DEBAT: Der er ingen garanti for at samling af kursister over 25 år på erhvervsskoler giver flere elever på de trængte uddannelser. Til gengæld vil forslaget forringe samfundsvigtige tilbud om voksenuddannelse i de små byer og tyndt befolkede områder.

Læs debatindlægget her.

Ny fleksibel uddannelse for voksne

Behovet for almen voksen- og efteruddannelse har aldrig været større. Både for dem, som er på vej ind på arbejdsmarkedet og dem, som allerede er der.
Den teknologiske udvikling og kravet om konstant omstilling, udfordrer danske virksomheder og deres medarbejdere.

Det er baggrunden for at Danske HF & VUC – lederne og bestyrelserne – nu fremlægger et nyt udspil til en fornyelse af almen voksenuddannelse (avu).

Læs udspillet her.

 

Midlertidigt styre indsættes på VUC Syd

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ulla Koch på telefon 29 74 10 51.

Læs mere på UVM.dk

 

 

 

Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er en forening for bestyrelserne på landets VUC’er. Foreningen har 29 medlemmer. Foreningens formål er at varetage VUC bestyrelsernes fælles interesser om:

  • Vilkårene for VUC’ernes drift
  • VUC’ernes uddannelsesudbud
  • Vilkårene for bestyrelsernes arbejde
  • Andre områder, som medlemmerne ønsker, foreningen skal arbejde med/for.

Sammen med Foreningen Danske HF & VUC lægger Danske HF & VUC (Bestyrelserne) linjen for VUC’s overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter. Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har en valgt bestyrelse med en formand og en næstformand, som står for den løbende kontakt til presse, ministerium, myndigheder, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Vedtægter
Vedtægter pr. 11. april 2019

 

Bestyrelsen for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

 

Formand Ulla Winther Koch
HF & VUC Klar
Telefon: 29 74 10 51
E-mail: ullawintherkoch@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Jens Lauritzen
HF & VUC Nord
Telefon: 20 92 32 70
E-mail: lau@vesthimmerland.dk

Bestyrelsesmedlem Knud Vestergaard Nielsen
TH Langs HF & VUC
Telefon: 25 32 15 09
E-mail: knvn@aabc.dk

Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen
HF & VUC FYN
Telefon: 20 86 79 60
E-mail: kristiangroenbaek@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Sonja Mikkelsen
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Telefon: 61 22 29 32
E-mail: sool@stofanet.dk