Danske HF & VUC

(Bestyrelserne)

Ny hjemmeside for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Siden her bliver ikke længere opdateret. For information og nyheder om Danske HF & VUC (Bestyrelserne) kan du besøge vuc.dk

Ulla Koch genvalgt som formand for bestyrelsesforeningen på generalforsamlingen

Den 5. april blev generalforsamlingen i Danske HF & VUC (Bestyrelserne) afholdt på Hotel Nyborg Strand. Formand for bestyrelsen, Ulla Koch, var på valg. Hun blev genvalgt for endnu to år uden modkandidater.

Blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen var Knud Vestergaard Nielsen og Jens Lauritzen på valg. De blev begge genvalgt for to år.

Desuden blev Anne Jensen valgt for et år.

Dermed er medlemmerne for Danske HF & VUC (Bestyrelserne) nu:

  • Ulla Koch, formand
  • Sonja Mikkelsen
  • Jens Lauritzen
  • Knud Vestergaard
  • Anne Jensen

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Under generalforsamlingen afgav Ulla Koch også sin beretning. Hun lagde især vægt på den markante aktivitetsnedgang, VUC’erne har oplevet siden efteråret og de konsekvenser dette har for skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed, og de politiske emner der fylder lige nu, deriblandt aftalen om elevfordeling på det gymnasiale område, regeringens udspil om 18 nye udbud af ungdomsuddannelser og de kommende forhandlinger om en ny trepartsaftale. Ulla glædede sig over, at politikerne valgte at prioritere de almene voksenuddannelser på finansloven for 2022 med et tiltrængt taxameterløft.  

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometer 2021 gennemgår resultaterne er en spørgeundersøgelse blandt formænd og ledere på institutionerne. Formålet er at danne et overblik over bestyrelseslandskabet på ungdoms- og voksenuddannelserne. Barometeret kan ses som et opslagsværk, hvor bestyrelser og bestyrelsesforeninger nemt kan slå op og få et overblik over resultaterne.

Læs hele Bestyrelsesbarometer 2021 her.

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) giver høringssvar angående lovforslag om elevfordeling

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) svarer på høring til lovforslaget om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling om gymnasiale uddannelser.

Læs høringssvaret her.

 

Danske HF & VUC (bestyrelserne) kommer med bemærkninger til udkast til strategi for finansiel risikostyring

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er kommet med bemærkninger til udkast til strategi for finansiel risikostyring. 

Bemærkningerne kan læses her.

Danske HF & VUC undrer sig over udeladelse i forslag om særskilt vederlæggelse

Danske HF & VUC (Lederne og Bestyrelserne) er kommet med et fælles svar til høring over udkast til bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse for bestyrelsesmedlemmer under Børne- og Undervisningsministeriets område.

De to foreninger undrer sig over, at man ikke ved samme lejlighed har valgt at kigge nærmere på niveauet for honoraret for bestyrelsesmedlemmer for de øvrige sektorer, herunder VUC-sektoren, da der de senere år er sket en professionalisering af bestyrelsernes arbejde, ligesom man også ser det på erhvervsskolerne, der er omfattet af forslaget.

I kan læse hele høringssvaret her.

Uddannelsesformænd: Selvejet er ikke skyld i konkurrencen om eleverne

Den 10. februar 2021 bragte Altinget Uddannelse et indlæg skrevet af Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne), Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC og otte andre uddannelsesformænd. 

I debatindlægget forklarer uddannelsesformændene, at selvejet ikke er skyld i konkurrencen om eleverne, men derimod en styrke, der er med til at skabe samarbejde på tværs af skolerne. 

Det nuværende taxametersystem er til gengæld en stor del af forklaringen på konkurrencen, og uddannelsesformændene opfordrer i indlægget politikerne til at gentænke taxametersystemet, så vi kan komme konkurrencen til livs. 

I kan læse debatindlægget her.

 

 

Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er en forening for bestyrelserne på landets VUC’er. Foreningen har 30 medlemmer. Foreningens formål er at varetage VUC bestyrelsernes fælles interesser om:

  • Vilkårene for VUC’ernes drift
  • VUC’ernes uddannelsesudbud
  • Vilkårene for bestyrelsernes arbejde
  • Andre områder, som medlemmerne ønsker, foreningen skal arbejde med/for.

Sammen med Foreningen Danske HF & VUC lægger Danske HF & VUC (Bestyrelserne) linjen for VUC’s overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter. Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har en valgt bestyrelse med en formand og en næstformand, som står for den løbende kontakt til presse, ministerium, myndigheder, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Vedtægter
Vedtægter pr. 11. april 2019

 

Bestyrelsen for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

 

Formand Ulla Winther Koch
HF & VUC Klar
Telefon: 29 74 10 51
E-mail: ullawintherkoch@gmail.com

Næstformand Sonja Mikkelsen
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Telefon: 61 22 29 32
E-mail: sonja.mikkelsen55@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Jens Lauritzen
HF&VUC NORD
Telefon: 20 92 32 70
E-mail: jl@nesega.dk

Bestyrelsesmedlem Knud Vestergaard Nielsen
TH. LANGS HF & VUC
Telefon: 25 32 15 09
E-mail: knvn@aabc.dk

Bestyrelsesmedlem Anne Jensen
HF & VUC FYN
Telefon: 60 11 31 45
E-mail: annejensen@hum.ku.dk

Suppleanter:

Jan Hendeliowitz
VUC Storstrøm
Telefon: 21 56 26 49
E-mail: Jhend@regionsjaelland.dk