Vælg en side

VUC Bestyrelsesforeningen

VUC Bestyrelsesforeningen

VUC Bestyrelsesforeningen er en forening for bestyrelserne på landets VUC’er. Foreningen har 29 medlemmer. Foreningens formål er at varetage VUC bestyrelsernes fælles interesser om:

  • Vilkårene for VUC’ernes drift
  • VUC’ernes uddannelsesudbud
  • Vilkårene for bestyrelsernes arbejde
  • Andre områder, som medlemmerne ønsker, foreningen skal arbejde med/for.

Sammen med Lederforeningen for VUC lægger VUC Bestyrelsesforeningen linjen for VUC’s overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter. VUC Bestyrelsesforeningen har en valgt bestyrelse med en formand og en næstformand, som står for den løbende kontakt til presse, ministerium, myndigheder, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Vedtægter
Vedtægter pr. 19. marts 2015

Bestyrelsen for VUC Bestyrelsesforeningen

 

Formand Per Skovgaard Andersen
Telefon: 40 25 02 18
E-mail: psa@humleby.dk

Næstformand Ulla Winther Koch
Telefon: 72 48 10 50
E-mail: ullawintherkoch@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Charlotte Juhl Andersen
Telefon: 22 86 24 83
E-mail: charlottejuhlandersen51@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Jette Kammer Jensen

Telefon: 88 92 75 53
E-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem Sonja Mikkelsen
Telefon: 61 22 29 32
E-mail: sool@stofanet.dk