Danske HF & VUC

(Bestyrelserne)

Midlertidigt styre indsættes på VUC Syd

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ulla Koch på telefon 29 74 10 51.

Læs mere på UVM.dk

 

 

Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

Danske HF & VUC (Bestyrelserne) er en forening for bestyrelserne på landets VUC’er. Foreningen har 29 medlemmer. Foreningens formål er at varetage VUC bestyrelsernes fælles interesser om:

  • Vilkårene for VUC’ernes drift
  • VUC’ernes uddannelsesudbud
  • Vilkårene for bestyrelsernes arbejde
  • Andre områder, som medlemmerne ønsker, foreningen skal arbejde med/for.

Sammen med Foreningen Danske HF & VUC lægger Danske HF & VUC (Bestyrelserne) linjen for VUC’s overordnede uddannelsespolitiske indsats, kommunikation og samarbejdet med andre uddannelsespolitiske interessenter. Danske HF & VUC (Bestyrelserne) har en valgt bestyrelse med en formand og en næstformand, som står for den løbende kontakt til presse, ministerium, myndigheder, politiske ordførere og andre relevante aktører.

Vedtægter
Vedtægter pr. 24. april 2018

Bestyrelsen for Danske HF & VUC (Bestyrelserne)

 

Formand Ulla Winther Koch
VUC Vestsjælland Syd
Telefon: 29 74 10 51
E-mail: ullawintherkoch@gmail.com

Næstformand Charlotte Juhl Andersen
Horsens HF & VUC
Telefon: 60 51 13 48
E-mail: charlottejuhlandersen51@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Asbjørn Christensen
VUC Holstebro-Lemvig-Struer
Telefon: 87 55 10 11
E-mail: ach@holstebro-vuc.dk

Bestyrelsesmedlem Knud Vestergaard Nielsen
TH Langs HF & VUC
Telefon: 25 32 15 09
E-mail: knvn@aabc.dk

Bestyrelsesmedlem Sonja Mikkelsen
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Telefon: 61 22 29 32
E-mail: sool@stofanet.dk